• ROCKTON

ROCKTON

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termiczneji akustycznej.

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna ścian trójwarstwowych, działowych, osłonowych, ścian o konstrukcji szkieletowej z elewacją z paneli (np. siding, deski), ścian działowych, drewnianych stropów belkowych i podłóg na legarach, poddaszy użytkowych.

ObszarOpis
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ D =  0,035 W/mK 
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,50 kN/m³ 
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób 
Kod wyrobu MW-EN  13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,70-MU1 dla gr. 50 - 99 mm
  MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 dla gr. 100 - 150 mm
Polska Norma EN 13162:2012
Certyfikat Zgodności CE 1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P
EC Deklaracja Zgodności Nr Cig 0111/13 dla gr. 40 - 49 mm
  Nr Cig 0112/13 dla gr. 50 - 200 mm
Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011  

Wszelkie prawa zastrzeżone. Justyr - Aby było Ci cieplej!
handmade: auxeria