• Polistyren ekstrudowany XPS

Polistyren ekstrudowany XPS

Polistyren ekstrudowany XPS jest nowoczesnym materiałem termoizolacyjnym.
Charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną, odpornością na działanie wilgoci oraz wysoką wytrzymałością.
Jest jednorodnym materiałem budowlanym o gładkiej powierzchni oraz strukturze składającej się z małych zamkniętych komórek.
Charakterystyczny srebrny kolor XPS PRIME jest elementem zastosowanej technologii, dzięki której produkt posiada lepsze parametry techniczne.

Dane techniczne XPS:

XPS

Dane techniczne XPS PRIME:

XPS

  • izolacja obwodowa ścian i podłóg
  • izolacja ław fundamentowych
  • izolacja muru warstwowego
  • zapobieganie powstawaniu mostków termicznych
  • konstrukcje ścianek działowych
  • izolacja dachów odwróconych
  • izolacja ciągów komunikacyjnych i parkingów

Poszczególne zastosowania:

Izolacja podłóg.
Płyty XPS dzięki swojej budowie wewnętrznej charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie szczególnie nadają się do izolacji termicznej podłóg. Z kolei do izolacji podłóg poddanych dużym obciążeniom, takich jak garaże dla ciężkiego sprzętu, magazyny itd. zaleca się stosowanie płyt 50 i 70.

Izolacja obwodowa.
Izoluje termicznie budynek od zewnątrz, bezpośrednio pod poziomem gruntu oraz dodatkowo zabezpiecza warstwę izolacji przeciwwodnej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Parametry płyt XPS PRIME pozwalają na ich użycie do izolacji ścian piwnic, ścian i płyt fundamentowych w warunkach bezpośredniej styczności z gruntem i występowania wód gruntowych. Płyty XPS PRIME zapewniają uzyskanie doskonałych parametrów termoizolacyjnych, znikomej absorpcji wody, dużej wytrzymałości na ściskanie, odporności mechanicznej, biologicznej i chemicznej, łatwości oraz szybkości obróbki i montażu.

Dachy odwrócone.
Izolacja dachów o odwróconym układzie warstw, w których izolacja termiczna znajduje się na warstwie uszczelniającej, posiada szereg zalet, zwłaszcza jeśli chodzi o zapewnienie optymalnej temperatury pracy izolacji przeciwwodnej, zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami i zwiększenia trwałości całości dachu. Taka konstrukcja dachu nadaje się do pokrycia żwirem lub warstwą zieleni, wykorzystania jako parking lub taras. Płyty XPS ze względu na szczególne właściwości, takie jak: wytrzymałość na ściskanie, wysoka izolacyjność termiczna, niska nasiąkliwość, mrozoodporność są odpowiednim materiałem do tego rodzaju zastosowań. Płyty XPS mogą być też wykorzystane do renowacji starych dachów w technologii plusdach, jako element nadbudowy nad już istniejącą konstrukcją uszkodzonego stropodachu.

Izolacja dachów stromych.
Znakomite parametry termoizolacyjne umożliwiają stosowanie płyt XPS do izolacji dachów stromych. Duża wytrzymałość płyt pozwala na utrzymanie ciężaru pokrycia dachowego i montaż nad konstrukcją nośną. W połączeniu z łatwością obróbki zapewnia to szybki i prosty montaż. Położenie płyt w jednej ciągłej warstwie minimalizuje powstawanie mostków termicznych.

Zapobieganie powstawaniu mostków termicznych.
Skuteczne zaizolowanie budynku wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na miejsca, w których tworzą się mostki cieplne i następuje szybkie wychładzanie (wieńce, cokoły, elementy betonowe muru, naroża, połączenia ścian). Do tego celu zaleca się stosowanie płyt 30-IR ze specjalnie kształtowaną wytłaczaną powierzchnią pozwalającą uzyskać większą przyczepność.

Izolacja termiczna dróg, szlaków kolejowych i lotnisk.
Specyficzne cechy płyt XPS, związane z wytrzymałością mechaniczną, odpornością na zamarzanie i odmarzanie oraz znikoma nasiąkliwość, powodują, iż znajdują one zastosowanie w budownictwie dróg, mostów, szlaków kolejowych i lotnisk.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Justyr - Aby było Ci cieplej!
handmade: auxeria