• PARKING

PARKING

Uniwersalny materiał termoizolacyjny swisspor parking produkowany metodą spieniania polistyrenu, technologicznie cięty gładko lub z frezem.
Dopuszczalne równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. D.2 - 45 kPa, tj. 4,5 t/m2

Standardowa grubość płyt gładkich od 10mm do 200mm, płyt frezowanych od 40mm do 200mm.

Inne grubości wg życzenia klienta na zamówienie.

 • nowe i stare budownictwo,
 • izolacja cieplna podłóg w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej,
 • izolacja cieplna w miejscach o większych obciążeniach mechanicznych,
 • izolacja cieplna cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (metoda lekka-mokra),
 • izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną,
 • izolacja cieplna podłóg na gruncie,
 • izolacja cieplna dachów stromych na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką,
 • izolacja cieplna dachów płaskich,
 • wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostowych i innych
 • konstrukcji inżynierskich,
 • warstwa chroniąca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych.

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,035 [W/mK]
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 150 kPa
Klasa reakcji na ogień E

Wszelkie prawa zastrzeżone. Justyr - Aby było Ci cieplej!
handmade: auxeria