• TERMONIUM FUNDAMENT

TERMONIUM FUNDAMENT

Płyty styropianowe TERMONIUM fundament oznaczane są poniższym kodem wg normy EN 13163:2012 ( PN-EN 13163:2013-05E)

EPS EN 13163 T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)2 -DS(70,-)2 -DLT(1)5-WL(T)3

Są to płyty styropianowe w kolorze biało-pomarańczowym. Wyprodukowane z odpowiednio wyselekcjonowanego surowca, zawierają pomarańczowy filtr ochronny. Płyty styropianowe TERMONIUM fundament mają parametry spełniające wymagania nowoczesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstre-malnych warunkach, gdzie wyrób jest w bezpośrednim kontakcie z wodą przez długi okres czasu, w połączeniu ze zmianą temperatury. Płyty mogą mieć również bezpośredni kontakt z gruntem i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. Stan-dardowo produkowane są płyty w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: 10 mm, a następnie co 10 mm. Równomiernie rozłożone obciążenie obliczeniowe, przy którym odkształcenie względne pełzania płyt TERMONIUM fundament nie przekracza:

  • 2% i wynosi q0,2 = 30 kN/m2 (3000 kG/m2).
  • 3% i wynosi q0,2 = 45 kN/m2 (4500 kG/m2).

  • izolacja cieplna ścian zagłębionych w gruncie
  • izolacja cieplna ścian piwnic i fundamentów
  • izolacja cieplna płyty fundamentowej
  • izolacja miejsc mocno zawilgoconych, gdzie materiał izolacyjny musi być odporny na działanie wody

Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacją Techniczną i Jakości RTQ ITB 1261/2013 oraz wytycznymi zawartymi   w projekcie budowlanym. Po przymocowaniu do ściany zewnętrznej, płyty należy niezwłocznie przykryć warstwą elewacyjną: (warstwą zbrojoną i tynkiem) w systemach ociepleń - dla płyt powyżej poziomu gruntu oraz  warstwą izolacji wodochronnej (folia PE lub kubełkowa) lub ziemią – poniżej poziomu gruntu, w celu ochrony styropianu przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu. W przypadku długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może pokryć się żółtawym nalo-tem. W takiej sytuacji, przed wykonaniem warstwy zbrojonej w systemach ociepleń metodą ETICS, warstwę tę należy usunąć za pomocą papieru ściernego lub tarki do szlifowania w taki sposób, by na powierzchni płyt nie było luźnych cząstek osłabiających przyczepność kleju do styropianu. Do przyklejania płyt styropianowych TERMONIUM fundament stosować klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS (razem z łącznikami mechanicznymi, poniżej gruntu tylko sam klej poliuretanowy TO-KPS) lub klej do styropianu TO-KS (tylko powyżej poziomu gruntu). Do wykonywania warstwy zbrojonej stosować klej uniwersalny TO-KU oraz siatkę TO-S145 lub TO-S170 (klej i siatki tylko powyżej gruntu).  Poniżej poziomu gruntu zaleca się zabezpieczenie płyt folią kubełkową lub inną dopuszczoną do kontaktu ze styropianem.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Justyr - Aby było Ci cieplej!
handmade: auxeria