• HYDRO MAX

HYDRO MAX

swisspor HYDRO max to płyty z polistyrenu ekspandowanego produkowane w technologi indywidualnego wtrysku do formy (agregatowej). Dzięki takiej technologii, struktura spienionych granulek nie jest naruszona,co w konsekwencji zmniejsza nam chłonność wody.
Dopuszczalne równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. D.2 - 60 kPa, tj. 6,0 t/m2

Dostępne wymiary: grubość od 50 do 200mm, szerokość 600mm, długość 1250mm
Dopuszczalna głębokość stosowania do 6m poniżej poziomu gruntu

  • izolacja cieplna fundamentów do 6 m głębokości,
  • izolacja cieplna ścian piwnic,
  • izolacja cieplna cokołów w systemie BSO,
  • izolacja cieplna ścian, stropów, podłóg w pomieszczeniach wilgotnych,
  • izolacja cieplna podłóg na gruncie,
  • izolacja cieplna dachów płaskich

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,035 [W/mK]
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 200 kPa
Poziom nasiąkliwości wody przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniu ≤ 1%
Klasa reakcji na ogień E

Wszelkie prawa zastrzeżone. Justyr - Aby było Ci cieplej!
handmade: auxeria