• HYDRO DREN

HYDRO DREN

swisspor HYDRO dren to płyty z polistyrenu ekspandowanego produkowane w technologi indywidualnego wtrysku do formy (agregatowej). Dzięki takiej technologii, struktura spienionych granulek nie jest naruszona,co w konsekwencji zmniejsza nam chłonność wody. Specjalnie ukształtowane kanaliki drenażowe pozwalają swobodnie odprowadzać wodę w systemach izolacji ścian fundamentowych a dodatkowa warstwa flizeliny zapewnia właściwą drożność kanalików.
Dopuszczalne równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. D.2 - 30 kPa, tj. 3,0 t/m2

Dostępne wymiary: grubość 70/80 i 90/100, szerokość 600mm, długość 1250mm.
Dopuszczalna głębokość stosowania do 3,5m.
Płyta HYDRO dren nie może wystawać ponad grunt.

  • izolacja cieplna fundamentów do 3,5 m głębokości,
  • izolacja cieplna ścian piwnic.

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,038 [W/mK]
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 100 kPa
Poziom nasiąkliwości wody przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniu ≤ 2%
Klasa reakcji na ogień E

Wszelkie prawa zastrzeżone. Justyr - Aby było Ci cieplej!
handmade: auxeria