• TERMONIUM DACH PODŁOGA

TERMONIUM DACH PODŁOGA

Płyty styropianowe TERMONIUM dach-podłoga oznaczane są poniższym kodem wg normy: EN 13163:2012 (PN-EN 13163:2013-05E)  

EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(15)-BS100-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)3

Są to płyty w kolorze srebrno-szarym o najwyższych parametrach izolacji cieplnej, wyprodukowane na bazie innowacyjnego surowca zawierającego np. grafit, który poprawia właściwości izolacyjne płyt. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: od 10 mm, a następnie co 10 mm. Równomiernie rozłożone obciążenie obliczeniowe, przy którym odkształcenie względne pełzania płyt TERMONIUM  dach-podłoga nie przekracza:

  • 2% i wynosi q0,2 = 12 kN/m2 (1200 kG/m2).
  • 3% i wynosi q0,2 = 18 kN/m2 (1800 kG/m2).

  • podłogi na gruncie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy normalnych obciążeniach
  • podłogi w systemie ogrzewania podłogowego
  • podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej kon-strukcji
  • podłogi budynków użyteczności publicznej
  • stropodachy pełne, stropy zewnętrzne
  • stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa)
  • tarasy, balkony

Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacją Techniczną i Jakości RTQ  ITB-1261/2013 oraz wytycznymi zawartymi   w projekcie budowlanym.
Podstawowe wytyczne wykonania izolacji termicznej podłóg i stropów: Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Podłogi  na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej (w postaci podkładowej papy, folii PE, bitumicznych, wodorozcieńczalnych mas uszczelniających). W stropach międzykondygnacyjnych stosowana jest warstwa rozdzielcza w postaci folii PE. Na styku stropu ze ścianą należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany, dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) należy rozłożyć folię PE grubości min. 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych. W przypadku stosowania wodnego ogrzewania podłogowego, instalację montuje się odpowiednimi klipsami na płytach, na których jest już rozłożona folia PE. Należy pamiętać, by grubość podkładu (wylewki) zwiększyć o średnicę zewnętrzną rur ogrzewania podłogowego.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Justyr - Aby było Ci cieplej!
handmade: auxeria