• SUPER AKUSTIC PODŁOGA

SUPER AKUSTIC PODŁOGA

Płyty styropianowe SUPERAKUSTIC   podłoga oznaczane są poniższym kodem wg normy EN 13163:2012 (PN-EN 13163:2013-05E)

EPS EN 13163 T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS50-DS(N)5-DS(70,90)5-SD(20-40) *-CP3

Płyta styropianowa dźwiękoizolacyjna SUPER- AKUSTIC podłoga jest specjalnie elastyfikowaną odmianą styropianu wytwarzanego technologią spieniania polistyrenu. Płyta SUPERAKUSTIC podłoga produkowana jest w wymiarach 1000 x 500 [mm]. Grubości płyt: 17/15; 22/20; 27/25; 33/30; 38/35; 43/40; 53/50 [mm]  (grubość płyty nieobciążonej/ grubość płyty pod obciążeniem warstwą wylewki cementowej o grubości 50 mm)

*) poziom sztywności dynamicznej uzależniony od gru-bości płyty

Płyty styropianowe SUPERAKUSTIC podłoga przeznaczone są do wykonywania warstwy izolacyjnej układanej pod podkładem podłogowym w podłogach pływających w celu tłumienia dźwięków uderzeniowych. Płyty te można stosować w pomieszczeniach, dla których obciążenie użytkowe podłóg nie przekracza 4,0 kN/m2 według PN-82/B-02003.
Podłogi pływające z płyt styropianowych SUPER- AKUSTIC podłoga, mogą być stosowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego i jednorodzinnego), ogólnego i użyteczności publicznej, zarówno nowobudowanych jak i modernizowanych.

Płyty styropianowe SUPERAKUSTIC  podłoga należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacjami Technicznymi RTQ ITB nr: 1261/2013 i 1261/2013 oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.
Podstawowe wytyczne wykonania izolacji akustycznej  podłóg i stropów: Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Na styku stropu ze ścianą należy zastosować taśmy dylatacyjne i nie dopuścić do styczności układu podłogowego (szczególnie wylewka) do kontaktu ze ścianą. Układanie płyt rozpocząć w narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu ciągłej warstwy z płyt SUPERAKUSTIC (UWAGA! Tylko w jednej warstwie o grubości max. 53 mm) należy rozłożyć folię PE grubości min. 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych. W przypadku stosowania wodnego ogrzewania podłogowego, instalację montuje odpowiednimi klipsami na płytach, na których jest już rozłożona folia PE. Należy pamiętać, by grubość podkładu (wylewki) zwiększyć o średnicę zewnętrzną rur ogrzewania podłogowego.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Justyr - Aby było Ci cieplej!
handmade: auxeria