• EMULBIT EKO NAWIERZCHNIOWY

EMULBIT EKO NAWIERZCHNIOWY

Emulbit EKO Nawierzchniowy jako wysokojakościowa emulsja bitumiczno - lateksowa doskonale nadaje się:
  • do konserwacji i renowacji asfaltowych pokryć dachowych,
  • do wykonywania bezspoinowych, bezpapowych powłok dachowych zbrojonych siatkami, tkaninami technicznymi w SYSTEMIE EMULBIT,
  • wykonywania podposadzkowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych piwnic, łaźni, tarasów, także do izolacji przeciwwilgociowych podziemnych części budowli czyli ław i fundamentów, konstrukcji żelbetowych
  • po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1 można gruntować podłoża mineralne pod właściwą izolację, bezpieczny w kontakcie ze styropianem i styrodurem

Wodna emulsja asfaltowo-lateksowa jest łatwa i szybka w stosowaniu (gotowa do użycia, wystarczy tylko wymieszać), do stosowania na suche i wilgotne podłoże.

Posiada dobrą przyczepność do podłoży mineralnych, dzięki właściwościom tiksotropowym nie spływa z pionowej powierzchni, bezrozpuszczalnikowa. Po związaniu odporna na działanie czynników atmosferycznych i substancji agresywnych zawartych w ziemi, nie powoduje degradacji spienionego polistyrenu.

Można ją stosować w styczności z styropianem, wełną mineralną, drewnem, posiada właściwości grzybobójcze, nie wykazuje szkodliwego działania pod względem higieniczno-zdrowotnym.

 

Skład asfalt, lateks, woda, wypełniacze mineralne, dodatki uszlachetniające
Zużycie na 1 warstwę (bez rozcieńczania) 0,8 – 1,0 kg/m2 płaszczyzny poziome:0; 0,5 – 0,8 kg/m2 płaszczyzny pionowe (w zależności od podłoża i sposobu stosowania)
Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania +5 st.C do +30 st.C
Czas schnięcia (1mm warstwy mokrej) max. 6 godz. (temperatura powietrza 20 st.C, wilgotność względna powietrza ok. 65%)
Pozostałość suchej masy ok. 60% objętości
Ilość warstw w zależności od zastosowania od 2-5 warstw
Metoda nakładania pędzel, szczotka dekarska, natrysk
Mycie narzędzi przed związaniem – wodą, po wyschnięciu - rozp. organicznym np. benzyna lakowa, nitro
Przechowywanie temp. min. +5 st.C, produkt wrażliwy na temperatury ujemne
Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji
Opakowania 10kg, 20kg, 200kg, 1000kg
Specyfikacja techniczna PN-B-24002:1997

Wszelkie prawa zastrzeżone. Justyr - Aby było Ci cieplej!
handmade: auxeria