• FARBA SILIKATOWA 002

FARBA SILIKATOWA 002

Elewacyjna farba krzemianowa. Gotowa do użycia mineralna farba produkowana na bazie szkła wodnego. Dobrze kryjąca, odporna na czynniki zanieczyszczenia środowiska i promieniowanie UV. Nie stanowi pożywki dla bakterii i grzybów. Charakteryzuje się bardzo dużą paroprzepuszczalnością i wytrzymałością mechaniczną. W wyniku procesu sylifikacji doskonale łączy się z podłożem mineralnym. Dzięki hydrofobizacji jest odporna na wodę i zacinający deszcz. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Farba hydrofobowa do wykonywania pokryć malarskich na takich podłożach, jak: stare i nowe wyprawy tynkarskie, beton, kamienie naturalne, powłoki wypraw silikatowych itp. Stosowana szczególnie w ochronie zabytków do renowacji i remontu starych budynków. Jeżeli przeznaczona do malowania elewacja znajduje się na terenie, gdzie może wystąpić podwyższone stężenie zarodników mchów, glonów itp. (np. w okolicach lasów, zbiorników wodnych), zaleca się opcjonalnie wzmocnić odporność farby dodatkiem środka biobójczego (dodatkowe zabezpieczenie powłokowe).

Skład: szkło wodne potasowe, wypełniacze mineralne, pigmenty mineralne.
Gęstość objętościowa: ok. 1,45 g/cm³
Współczynnik nasiąkliwości powierzch-niowej: < 0,46 kg/(m²√h)
Odporność powłoki na szorowanie na mokro: ≥ 5000 cykli

Wszelkie prawa zastrzeżone. Justyr - Aby było Ci cieplej!
handmade: auxeria