Fundamenty nieprawidłowo zaizolowane chłoną wilgoć. Może to skutkować między innymi pękaniem ścian, odpryskiwaniem farby czy gromadzeniem się pleśni w domu.
Na czym polega izolacja fundamentów?

Fundamenty nieprawidłowo zaizolowane chłoną wilgoć. Może to skutkować między innymi pękaniem ścian, odpryskiwaniem farby czy gromadzeniem się pleśni w domu. Fundament powinien zostać zaizolowany zarówno pionowo, jak i poziomo w celu wyeliminowania zjawisku podciągania kapilarnego. Ten niepożądany w budownictwie efekt polega na tym, że w momencie, kiedy woda wniknie w mur poprzez pęknięcia lub luki w izolacji, jest naturalnie podciągana do góry w porowatym murze przez siły napięcia powierzchniowego.

 

Pozioma izolacja fundamentów

Izolację poziomą wykonuje się w dwóch miejscach:

 -na styku ławy fundamentowej i ściany fundamentowej
 -w miejscu łączenia ściany fundamentowej ze ścianą zewnętrzną budynku

Izolację poziomą wykonuje się najczęściej z papy termozgrzewalnej. Przy jej układaniu należy pamiętać o tym, by zostawić margines materiału na łączenie izolacji poziomej z pionową, ponieważ każda nieszczelność pogarsza parametry termoizolacyjne mury oraz stwarza drogę, przez którą wnika wilgoć.

Pionowa izolacja fundamentów

Izolacja pionowa fundamentów wykonana jest z różnych materiałów w zależności od tego, na jak dużą wilgoć narażony będzie fundament. Wyróżniamy izolację pionową:

 -lekką
 -średnią
 -ciężką

Izolacja fundamentu lekka dotyczy budynków lokalizujących się na gruntach o dużej przesiąkliwości z niskim poziomem wód gruntowych. Do pokrycia fundamentów wykorzystuje się masę bitumiczną lub polimerową, którą nakłada się często w dwóch warstwach. Masa ta dobre wnika w nierówności, dlatego świetnie się sprawdza i nie przepuszcza wilgoci.

Izolacja fundamentów średnia i ciężka wykonywana jest w miejscach, gdzie mur może być narażony na kontakt z wodą gruntową przejściowo lub trwale. W przypadku izolacji średniej na fundament zabezpieczony masą bitumiczną lub polimerową nakłada się jeszcze podwójną warstwę papy.

Izolacja ciężka przeznaczona jest dla domów usytuowanych tam, gdzie na ściany fundamentu woda może wywierać ciśnienie. Koszt wzniesienia tego typu budowli jest większy niż w przypadku klasycznego fundamentu, ponieważ musi być wykonany z betonu wodoszczelnego.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Justyr - Aby było Ci cieplej!
handmade: auxeria