O właściwą izolację fundamentów trzeba zadbać nawet wtedy, gdy dom nie będzie podpiwniczony. Izolacje Przeciwwilgociowe odetną drogę wilgoci z gruntu, Która może przedostawać się do domu, a termiczne zapobiegną ucieczce ciepła.
Fundamenty domów bez piwnic

Fundamenty domów niepodpiwniczonych - ławy, na których wykonane są ściany fundamentowe - zabezpiecza się izolacjami przeciwwilgociowymi. Najważniejszą z nich jest izolacja pozioma, którą zawsze oddziela się ściany parteru od fundamentowych. Izolacja pionowa natomiast nie zawsze jest konieczna. Właściwe wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej jest o tyle ważne, że jej późniejsza naprawa lub wymiana jest nie tylko bardzo trudna technicznie, ale również dosyć kosztowna.

Właściwe wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej jest o tyle ważne, że jej późniejsza naprawa lub wymiana jest nie tylko bardzo trudna technicznie, ale również dosyć kosztowna.

Oprócz izolacji przeciwwilgociowych warto też ułożyć na ścianach fundamentowych izolację termiczną (nawet jeśli planujemy dobrze ocieplić podłogę na gruncie). Ograniczy ona ucieczkę ciepła do gruntu, a my będziemy płacić mniejsze rachunki za ogrzewanie.

Uwaga! Podstawową zasadą wykonywania izolacji zarówno przeciwwilgociowych, jak i termicznych, jest zapewnienie ich ciągłości. Niestety, nie zawsze się tego przestrzega, a niestaranności i pomyłki
zdarzają się nie tylko wykonawcom, ale także projektantom.

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa

Ten rodzaj izolacji przeciwwilgociowej układa się na pionowej powierzchni ścian fundamentowych. To, czy jest ona potrzebna, zależy od warunków gruntowo-wodnych.

Warunki korzystne to przepuszczalny grunt (piaski lub pospółka) i poziom wody gruntowej znajdujący się poniżej fundamentu. W takiej sytuacji wykonanie izolacji pionowej nie jest potrzebne. Woda opadowa przesącza się poniżej fundamentów i nie zawilgaca ich. Izolację pionową należy zrobić wtedy, gdy wody gruntowe zawierają substancje powodujące korozję betonu (na przykład kwasy organiczne). Wówczas wykonuje się ją z mas asfaltowych,
które tworzą cienkie, miękkie powłoki. Zanim zostaną one nałożone, powierzchnię ścian fundamentowych trzeba wyrapować, czyli wyrównać zaprawą cementową. Takiego przygotowania nie wymagają jedynie ściany betonowane w deskowaniach (szalunkach) powtarzalnych. Mają one wystarczająco gładką powierzchnię, która jest dobrym podłożem pod izolację.

Warunki niekorzystne. Jeśli grunt jest nieprzepuszczalny (gliny, gliny piaszczyste lub iły), ma przepuszczalne przewarstwienia („żyły") albo woda gruntowa znajduje się płytko, samo pokrycie ściany masą nie wystarczy. Potrzebna jest izolacjanz papy. Aby nie została ona przerwana na styku ściany fundamentowej z ławą, należy ukształtować fasety o promieniu nie mniejszym niż 5 cm.

Materiały

Do wykonania izolacji pionowej stosuje się preparaty w postaci mas odpornych na wodę. Pokrycie nimi ścian z obu
stron skutecznie zmniejszy ich nasiąkliwość.

Lepiki asfaltowe (na gorąco i na zimno). Obecnie coraz rzadziej używa się lepików na gorąco, ponieważ wymagają podgrzewania, co jest kłopotliwe i może być niebezpieczne.

Z kolei lepiki na zimno można nanosić tylko na suche podłoże, co często opóźnia prace. Dodatkowo, lepiki te zawierają rozpuszczalnik organiczny. Może on niszczyć płyty styropianu i polistyrenu ekstrudowanego, jeśli zostaną one ułożone zanim rozpuszczalnik zdąży odparować.

Emulsje asfaltowo-kauczukowe. Nie zawierają one rozpuszczalników organicznych, są wodorozpuszczalne. Można nimi bez obaw przyklejać płyty styropianowe lub z polistyrenu ekstrudowanego. Nanosi się je również na wilgotne podłoża; drugą warstwę nakłada się dopiero, gdy pierwsza już całkowicie wyschnie.

Emulsje te, po rozcieńczeniu z wodą, można stosować do gruntowania ścian fundamentowych. Jeśli jednak mają tworzyć szczelną powłokę izolacyjną, ich zużycie nie powinno być mniejsze niż 1,5 kg/m2. Należy wówczas bardzo uważać, aby podczas zasypywania wykopu nie uszkodzić dość miękkiej powłoki z emulsji asfaltowo-kauczukowej lub osłonić ją folią tłoczoną.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Justyr - Aby było Ci cieplej!
handmade: auxeria